خانه » شیمی » تغییرات شیمیایی(تغییرات فیزیکی – شیمیایی) قسمت۶
تغییرات شیمیایی(تغییرات فیزیکی – شیمیایی) قسمت۶
تغییرات فیزیکی - شیمیایی

تغییرات شیمیایی(تغییرات فیزیکی – شیمیایی) قسمت۶

مواد پیرامون ما پیوسته در حال تغییرند . انجماد آب ، زنگ زدن آهن شکستن شیشه، ذوب یخ ، تغییر رنگ پارچه ها ، ترش شدن شیر، هضم غذا و … از جمله تغییرات مواد هستند

تغییر و خواص فیزیکی و شیمیایی

بدون تغییرات فیزیکی و شیمیایی، ادامه‌ی حیات و زندگی ممکن نمی‌باشد. با استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی مواد و امکان ایجاد تغییر مناسب در آن‌ها، غذاهای مختلف تهیه می‌شود، گردونه صنایع پیشرفته می‌چرخد و به جلو می‌رود.
برای آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی مواد و تغییرات فیزیکی و شیمیایی لازم نیست به آزمایشگاه برویم، بهتر است سری به آشپزخانه بزنیم و کیک خوشمزه‌ای تهیه کنیم!

 

مواد در حال تغییر
مواد پیرامون ما پیوسته در حال تغییرند . انجماد آب ، زنگ زدن آهن شکستن شیشه، ذوب یخ ، تغییر رنگ پارچه ها ، ترش شدن شیر، هضم غذا و … از جمله تغییرات مواد هستند.

برخی از این تغییرات سودمند و برخی زیان آورند و ما پیوسته در پی آن هستیم که تغییرات مطلوب را پدید آوریم و از بروز تغییرات نامطلوب جلوگیری کنیم.


الف) تغییر فیزیکی: در این نوع تغییر شکل ، اندازه و حالت ماده تغییر می کند. اما خواص و ماهیت ماده تغییر نمی کند.
تبخیر، تصعید ، میعان و سایر تغییر حالت ها و نیز خرد شدن ، سائیدن و … از جمله تغییرات فیزیکی هستند.
ب) تغییر شیمیایی: به تغییری گفته می شود که در نتیجه آن خواص و ماهیت ماده تغییر می کند و ماده یا موادی با خواص جدید حاصل می شود.
هنگامی که آب به کمک جریان الکتریسیته تجزیه می شود گازهای ئیدروژن و اکسیژن پدید می آیند این دو ماده هیچ شباهتی با آب ندارند.
سوختن چوب ، زنگ زدن آهن، تغییر رنگ پارچه ، زرد شدن برگ درختان ، هضم غذا، تبدیل شدن شیر به ماست و پنیر از جمله تغییرات شیمیایی هستند.

در قسمت الف تفاوت مولکول های آب جامد (یخ) و آب در حالت مایع نشان داده شده است. با ذوب شدن یخ مولکول های آب تغییر نکرده اند. این یک تغییر فیزیکی است.

در قسمت ب آب در دستگاه ولتامتر به وسیله جریان الکتریسیته تجزیه شده است. مولکول های حاصل (گاز هیدروژن و گاز اکسیژن) با مولکول های اولیه (آب) تفاوت دارند، این یک تغییر شیمیایی است.

مثالی از تغییر شیمیایی:

در هنگام سوختن کاغذ، مولکول‌های بزرگ سلولز (نوعی پلیمر طبیعی از خانواده‌ی کربوهیدرات‌ها که ماده‌ی اصلی سازنده‌ی چوب و کاغذ است) با مولکول‌های اکسیژن واکنش می‌دهند. طی این واکنش، گاز کربن‌دی‌اکسید و بخارآب ایجاد می‌شود. از آن جا که به دلیل وجود برخی مواد معدنی در ساختار کاغذ، سوختن آن به طور کامل صورت نمی‌گیرد، مقداری کربن به صورت زغال و مواد‌معدنی نسوز که در هنگام تولید کاغذ برای استحکام بخشیدن یا براق کردن به آن افزوده می‌شود، به شکل خاکستر بر جای می‌ماند. همان طور که در این شکل می‌بینید، ذره‌های سازنده‌ی کاغذ پس از انجام شدن واکنش در آرایش تازه‌ای مشاهده می‌شوند و در واقع، به ذره‌های کوچک‌تر ونوع جدیدی از مولکول‌های سازنده‌ی مواد دیگری تبدیل می‌گردند. هم زمان با تغییر ساختار ذره‌های سازنده ی کاغذ، مولکول‌های اکسیژن نیز دچار تغییر می‌شوند و اتم‌های اکسیژن سازنده‌ی آنها در ساختار ذره‌ای تازه قرار می‌گیرند که مولکول‌های مواد شیمیایی جدیدی هستند.

خواص ماده:
هر ماده دارای خواصی است که با آنها شناخته می شود مثلا بی رنگ بودن خاصه آب ، شور بودن خاصه نمک، اشتعال پذیر بودن خاصه کاغذ و تمایل به زنگ زدن خاصه آهن است.

الف) خواص فیزیکی: به آن دسته از خواص گفته می شود که مشاهده و اندازه گیری آنها به تولید ماده جدید منجر نمی شود.

مثال:خواص فیزیکی مس

رنگ قهوه ای مایل به قرمز ، جلای فلزی


به آسانی به صورت ورقه و سیم تبدیل می شود.
می تواند إوب شده و با روی مخلوط شده آلیاژ برنج را به وجود آورد.

ب)خواص شیمیایی:  به مجموعه خواصی گفته می شود که تمایل یا عدم تمایل یک ماده به شرکت در واکنش های شیمیایی را بیان می کند. مثلا اشتعال پذیری خاصه بنزین و عدم اشتعال پذیری خاصه آب است.

برخی از خواص شیمیایی فلز مس

به آرامی در  هوای مرطوب به کربنات آبی (مایل به سبز)رنگ تبدیل می شود.


با نیتریک اسید و سولفوریک اسید واکنش می دهد.


در محلول آمونیاک تولید محلول آبی رنگ می کند.

برخی از خواص فیزیکی آب:

واص فیزیکی رنگ بو چگالی نقطه ذوب نقطه جوش رسانایی (الکتریکی)
آب بی رنگ بی بو ۱ صفر درجه ۱۰۰ درجه ناچیز

برخی از خواص شیمیایی آب:

فعالیت: اگر چند قطره نیتریک اسید غلیظ بر روی فلز مس بریزیم گاز خرمایی رنگ نیتروژن دی اکسید که بوی تند و آزار دهنده ای دارد تشکیل می شود.

اگر لوله محتوی گاز نیتروژن دی اکسید را در آب جوش قرار دهیم رنگ قهوه ای پر رنگ ظاهر می شود(شکل۱)
اگر لوله را سرد کنیم مولکول های سه اتمی نیتروژن دی اکسید به مولکول های ۶ اتمی دی نیتروژن تترااکسید که بی رنگ است تبدیل می شود.(شکل ۳)
اگر هر دو لوله را در آب ولرم قرار دهیم تعدادی از مولکول ها No2 و تعدادی N2o4 خواهند بود که در این صورت رنگ خرمایی کم رنگ مشاهده خواهد شد.
این تغییرات از نوع شیمیایی و برگشت پذیر هستند.

کاربرد و موارد مصرف بوراکس

برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید.

فروش بوراکس

درباره‌ admin555

جوابی بنویسید