خانه » علوم هفتم » بخش شیمی » ساختار ماده چیست؟
ساختار ماده چیست؟
ساختار ماده چيست

ساختار ماده چیست؟

اربرد و موارد مصرف بوراکس

برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید.

فروش بوراکس

این پرسش که ساختار ماده چیست؟ از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده بود، فلاسفه یونان هر یک نظری در این باره ابراز داشته اند. در حدود دویست سال پیش (۱۸۱۰-۱۸۰۸ م) دالتون که ساختار ذره ای ماده را پذیرفته بود، اتم را تجزیه ناپذیر می دانست البته این بخشی از نظریه دالتون است که نادرستی آن امروزه به اثبات رسیده است.
دلیلی برای تصور دموکریت از اتم:
دموکریت ساده ترین راه را برای توجیه خواص ماده برگزیده است. یا به عبارت دیگر، او متفاوت بودن شکل ذره های سازنده ی مواد را معیار قضاوت در مورد تفاوت خواص آنها قرار داده است.
برای مثال، لمس کردن، بوییدن و چشیدن بعضی مواد یا ورود بعضی چیزها به چشم باعث ناراحتی انسان می شود. با این نگاه می توان این طور تصور کرد که ذره های سازنده ی همه ی این مواد مانند خرده های شیشه تیز و برنده اند و به واسطه ی شکل خاصی که دارند، چنین رفتاری از خود نشان می دهند. سرکه و آبلیمو ترش و سوزاننده اند و اطلاق شکل خرده شیشه به ذرات آنها از این نگاه ناشی می شود.

دموکریت که بود؟

دموکریت

دموکریت

دموکریت (Democrite) یا ذیمقراطیس (۴۷۰- ۳۵۷ ق . م) دانشمند یونانی است که بخشی از زندگی خویش را در سیر و سیاحت در مصر گذرانید. کتابی به نام دیاکوسموس به دموکریت منسوب است که در آن نظراتش را درباره ی ساختار ماده توضیح داده است. نظرات او به طور کلی بر شالوده ی متافیزیکی مسأله ذره گرایی استوار است. او هیچ گونه اشاره ای به چگونگی ترکیب مواد گوناگون ندارد. مفهوم ترکیب در آن زمان به معنای تبدیل بود یعنی تنها وجه کیفی مسأله مورد توجه بود و این همان نکته ای است که در دوره ی کیمیاگری نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
از نظر دموکریت : اتم ها همانندند، تقسیم ناپذیرند و فشرده نمی شوند، آغاز و پایان ندارند. او برای تفاوت خواص ماده از اندازه، شکل و وزن اتم ها سخن می گوید و تفاوت خواص را به شکل اتم ها نسبت می دهد، به طور مثال مواد ترش اتم های لوزی شکل دارند.

 دموکریت

دالتون که بود؟

دالتون

دالتونجان دالتون( John, Dalton) (1766-1844)– در خانواده ای تهیدست در انگلستان زاده شده. هیچ مقام دانشگاهی نداشت اما از سال ۱۷۹۹ به سخنرانی های خصوصی پرداخت. وی در منچستر در گذشت. کشف پدیده ی کور رنگی را به او نسبت می دهند به همین دلیل این پدیده دالتونیسم گفته می شود.
دالتون نظریه اتمی خود را در سال های ۱۸۰۳ تا ۱۸۰۸ بر اساس مشاهدات تجربی و قانون مندی واکنش های شیمیایی ارائه داد و همین تفاوت وی با دیگر نظریه پردازان اتمی است که وی را در شمار دانشمندان بزرگ شیمی قرار می دهد نظریه او مبتنی بر چند اصل به شرح زیر است:
۱- عنصرها از ذرات فوق العاده ریزی به نام اتم تشکیل شده اند کلیه اتم های یک عنصر یکسانند ولی اتم های عنصرهای مختلف در جرم اندازه و دیگر ویژگی ها با یک دیگر فرق دارند.
۲- اتم های یک عنصر نه نابود می شوند و نه از نو به وجود می آیند و هیچ اتمی از یک عنصر به اتم عنصر دیگر تبدیل نمی شود. اما اتم ها در واکنش های شیمیایی شرکت می کنند، به یک دیگر می پیوندند یا از هم جدا می شود.
۳- یک ترکیب شیمیایی از به هم پیوستن اتم های دو یا چند عنصر پدید می آید. انواع اتم های شرکت کننده در یک ترکیب مشخص، همواره یکسانند و نسبت جرمی این اتم ها نیز ثابت است.

 

آب، باد، خاک،آتش (عناصر اربعه)

عناصر اربعه

عناصر اربعه

فیلسوفان یونان معتقد بودند که اشیـای جهـان منشأ واحدی دارند، یعنی صورت های گوناگون یک اصل(عنصر) واحدند که آن را «مـاده اولیه» یا «ماده المواد»(Prima Materia) می نـامیدند واژه ی عنصر(Element) از کلمه ی لاتین المنتوم(Elementum) گرفته شده است.
این نظریه ها در حدود سال های ۶۰۰ تا ۳۰۰ ق. م نقطـه ی مقابل نظریه هـایی است که اتم هـای متنوع را عامل تشکیل ماده می دانند.
امپدوکلس(Empedoklis) پزشک و فیلسوف یونانی(۴۹۰ –۴۳۵ ق. م) برای نخستین بار نظریه ای ارائه داد که بر اساس آن اشیای جهان با وجود گوناگونی و تفاوت در محتوا، همگی منحصراً از چهار عنصر «خاک، آب ، هـوا و آتش» به وجود می آیند.
ارسطو معتقـد بود که ماده المواد تغییر نـاپذیر است و مقدار آن همواره ثابت و منشأ همه ی مواد و اشیـای جهـان است، وی برای ماده المواد چهار خاصیت در نظر گرفت که دوبه دو به روی هم قرار می گیرند و عناصر چهارگـانه را پدید می آورند وی معتقد بود که این خاصیت ها جزو جدانشدنی ماده المواد نبوده، بلکه قابل افزایش ویا کاهش هستند از این رو چگونگی تغییر ماده را می توانست توجیه کند. مثلا˝ در تبدیل آب به بخـار معتقد بود کـه با گـرما دادن به آب از میزان سردی آن کاسته شده در نتیجه به هوا (بخار) تبدیل می شود.

 

 

مدل اتمی- مدل اتمی رادرفورد

 مدل اتمی رادرفورد

مدل اتمی رادرفورد

با پیشرفت روز افزون علم شیمی، نوآوری در ابزارها و گسترش روش های پیشرفته آزمایشگاهی شواهد و یافته های فراوانی به دست آمد که تفسیر آنها بر اساس نظریه اتمی دالتون امکان پذیر نبود.
شواهد بدست آمده مبنی بر این که اتم ذره ای تجزیه پذیر است و خود از ذره های ریزتر تشکیل شده است با نظریه اتمی دالتون سازگاری نداشت. به همین دلیل تلاش برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و دقیق تر به عمل آمد تا امکان پیشنهاد نظریه جامع تری برای تفسیر ساختار درونی اتم فراهم آید.
واقعیت این است که بسیاری از چیزها رانمی توان بطور مستقیم مشاهده کرد، اما با استفاده از شواهد غیرمستقیم می توان به وجود آنها پی برد. برای نمونه هوا را با چشم نمی توان دید اما با حرکت دادن یک قطعه مقوا در مقابل صورت و یا حرکت دادن بادبزن می توان برخورد هوا به صورت را حس کرد و به وجود آن پی برد . همچنین اگر چه نمی توان اتم را با قویترین میکروسکوپ ها دید و از راز درون آن با خبر شد، اما می توان از راه جمع آوری شواهد فراوان درباره خواص مواد واتم های سازنده آنها استنباط درست از اتم به دست آورد و مدلی را طراحی کرد که به کمک آن بتوان ساختار اتم ها را نشان داد و بسیاری ا ز خواص ماده را توجیه نمود. شیمیدان ها برای نمایش اتم ها که کوچکند و دیده نمی شوند از مدل استفاده می کنند. یک مدل از نظر علمی، توصیفی است که دانشمندان برای نمایش ویژگی های مهمی که در صدد بیان آن هستند به کار می بر ند. مدلی که بر اساس آزمایش های رادرفورد در سال ۱۹۱۱ برای اتم پیشنهاد شده و در حال حاضر نیز به کار می رود شامل یک هسته است که در مرکز اتم قرار دارد ودر این هسته ذره های باردار با بار مثبت به نام پروتون وجود دارد. با توجه به اینکه اتم از نظر الکتریکی خنثی است فضای اطراف هسته دارای ذره هایی با بار الکتریکی منفی است که الکترون نامیده می شود و در یک اتم تعداد آنها با تعداد پروتون ها برابر است. با توجه به اینکه قطر هسته اتم حدود ۱۰۰۰۰/۱ قطر اتم است می توان گفت که قسمت اعظم اتم فضای خالی است. ساده ترین هسته مربوط به اتم هیدروژن است که تنها یک پروتون دارد. هسته ها ی دیگر افزون بر پروتون، ذره های دیگری به نام نوترون دارند که جرم آن مشابه جرم پروتون است اما بارالکتریکی ندارد. الکترون نسبت به پروتون و نوترون خیلی سبکتر است (جرم الکترون ۱۸۳۶/۱جرم پروتون می باشد و به سرعت در فضای اطراف هسته حرکت می کند. پروتون، نوترون، و الکترون را به عنوان ذره های زیر اتمی می شناسیم. )

 

اربرد و موارد مصرف بوراکس

برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید.

فروش بوراکس

درباره‌ admin555

جوابی بنویسید