سوالات علوم سال اول راهنمایی
در این بخش  سوالات مختلف برای پیشرفت تحصیلی شما دانش آموزان تهیه شده است

سعی شده است سوالات به تفکیک فصل ها باشد

 

 

 

سوالات علوم سال دوم راهنمایی
در این بخش  سوالات مختلف برای پیشرفت تحصیلی شما دانش آموزان تهیه شده است

 

سعی شده است سوالات به تفکیک فصل ها باشد

سوالات تستی دارای جوابیه نیست  شما خودتان باید جواب ها را پیدا کنید ؛ اگر نتوانستید از معلم خود کمک بگیرید.

 

 

 

سوالات علوم سال سوم راهنمایی
در این بخش  سوالات مختلف برای پیشرفت تحصیلی شما دانش آموزان تهیه شده است.

برای سال سوم سوالات زیادی برای موفقیت در آزمون های ورودی مدارس نمونه دولتی و نیز مدارس تیزهوشان قرار دادیم.

سوالات تستی تیزهوشان دارای جوابیه  توضیحی می باشد که در صفحه بعد آمده است .

شما عزیزان سعی کنید اول جواب ها را بدون مراجعه به جوابیه پاسخ دهید سپس  به کتاب مراجعه کرده و جواب ها را برسی کنید ، اگر تا این مرحله نتوانسیتید جواب را بیابید به معلم خود مراجعه کنید .  واگر تمتم مراحل را رفتید و جواب را نیافتید حالا به سایت مراجعه کرده و از جوابیه استفاده کنید . این مراحل برای این است که سوال در ذهن شما خوب حک شود وبا استمرار سوال یاداوری سوال زیاد شود که این خودش از راه های فراموش نشدن سوالات و جواب آن می باشد

سعی شده است سوالات به تفکیک فصل ها باشد

سوالات المپیاد علوم  نیز دارا ی جوابیه است

سوالات تستی برای همه پایه ها دارای جوابیه نیست شما باید برای دریافت جوابیه یک ایمیل به ما بزنید تا برای شما ارسال شود.

 

 

سوالات علوم دوره ابتدائی

در این قسمت سوال هایی از کتاب های علوم ابتدایی قراردارد

باشد مورد استفاده  دانش آموزان و همکاران قرار گیرد

 

 

 

 

 

 

   
  سوالات علوم سال اول
  سوال تستی  علوم سال اول 1
  سوال تستی  علوم سال اول 2
  سوال تستی  علوم سال اول 3
  سوالات علوم سال دوم
  سوال تستی علوم سال دوم1
  سوال تستی علوم سال دوم2
  سوال تستی علوم سال دوم3
  سوالات علوم سال سوم
  سوال تستی علوم سال سوم 1
  سوال تستی علوم سال سوم 2
  سوال تستی علوم سال سوم 3
  سوال تستی علوم سال سوم 4
  سوال تستی علوم سال سوم 5
  سوال تستی علوم سال سوم 6
  سوال تستی علوم سال سوم 7
  سوال تستی علوم سال سوم 8
  سوالات المپیاد علوم سوم
  درون اتم
  درون اتم و جوابیه
  اتم و ترکیب های شیمیایی
  اتم و ترکیب شیمیایی و جوابیه
  سرگذشت زمین
  سرگذشت زمین و جوابیه
  زمین ساخت ورقه ای
  زمین ساخت ورقه ای و جوابیه
  فراتر از زمین
  کار توان انرژی1
  کار توان انرژی2
  کار توان انرژی3
  کار توان انرژی4
  کار توان انرژی5
  کار توان انرژی6
  کار توان انرژی -جوابیه
  کار توان انرژی -جوابیه
  کار توان انرژی -جوابیه
  کار توان انرژی -جوابیه
  کار توان انرژی -جوابیه
  فشار
  فشار
  فشار - جوابیه
 

  سؤالات دوره اي نوبت اول

 

  ادامه سؤالات دوره اي نوبت اول

    ادامه سؤالات دوره اي نوبت اول جوابیه
  بار الکتریکی
  بار الکتریکی
  بار الکتریکی - جوابیه
  جریان الکتریکی
  جریان الکتریکی
  جریان الکتریکی
  جریان الکتریکی جوابیه
  انسان و حرکت
  انسان و حرکت - جوابیه
  هماهنگی و ارتباط
  هماهنگی و ارتباط جوابیه
  نوجوانی و بلوغ
  تولید مثل
  تولید مثل
  تولید مثل - جوابیه
  آدمی ومحیط زیست
  آدمی و محیط زیست - جوابیه
 

  سؤالات دوره اي نوبت دوم

 

   دوره اي نوبت دوم (پاسخنامه)

  سوالات آزمون تیزهوشان 1
  شامل تمام دروس
  آزمون 1
  جوابیه آزمون 1
  آزمون2
  جوابیه آزمون 2
  آزمون3
  جوابیه آزمون 3
  آزمون4
  جوابیه آزمون 4
  آزمون5
  جوابیه آزمون 5
  آزمون6
  جوابیه آزمون 6
  آزمون7
  جوابیه آزمون 7
  آزمون8
  جوابیه آزمون 8
  سوالات آزمون تیزهوشان2
  شامل تمام دروس
  آزمون 1
  جوابیه آزمون 1
  آزمون 2
  جوابیه آزمون 2
  آزمون 3
  جوابیه آزمون 3
  آزمون 4
  جوابیه آزمون 4
  آزمون 5
  جوابیه آزمون 5
   
  سوالات علوم دوره ابتدایی
  به همراه درس
  علوم ابتدایی
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy right©2003-09-15 www.efa.ir  all rights reserved

سایت انجمن علوم  به هیچ گروه ، سازمان،یا موسسه ای وابسته نیست

استفاده از مطالب و اخبار وعکس های این سایت

با ذکر منبع وآدرس مجاز است