خانه » بایگانی برچسب : واکنش های هسته ای

بایگانی برچسب : واکنش های هسته ای

واکنش های هسته ای

واکنش های هسته ای

واکنش های هسته ای Reactions Nuclear تعریف واکنش های هسته ای: تبدیلات خود بخودی یا مصنوعی بعضی از هسته های اتمی به هسته دیگر که نتیجه    بهم خوردن ترکیب ساختمان هسته یاتغییردر تعداد نوکلئون ها(ذرات هسته ای ) است واکنش های هسته ای نام دارند.   واکنش های هسته ای Reactions Nuclear تعریف واکنش های هسته ای: تبدیلات خود بخودی یا مصنوعی بعضی از ... ادامه مطلب »