خانه » بایگانی برچسب : علوم نهم (برگه 4)

بایگانی برچسب : علوم نهم

انواع میکروسکوپ الکترونی

انواع میکروسکوپ الکترونی

ادامه مطلب »

بررسی بی نظمی در ذوب شدن یخ

بررسی بی نظمی در ذوب شدن یخ

ادامه مطلب »

واکنش گرما ده

واکنش گرما ده

ادامه مطلب »

انواع حرکت در مولکول ها

انواع حرکت در مولکول ها

ادامه مطلب »

اثر درونی هم دما در فرایند

اثر درونی هم دما در فرایند

ادامه مطلب »

رابطه کار و گرما

رابطه کار و گرما

ادامه مطلب »

اثر دما بر حل شدن مواد

اثر دما بر حل شدن مواد

ادامه مطلب »

محلول آبی

محلول آبی

ادامه مطلب »

مخلوط همگن و ناهمگن

مخلوط همگن و ناهمگن

ادامه مطلب »

فلسفه ی آموزش علوم تجربی

درس علوم تجربی که یکی از درس های اصلی دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی است، به نوبه ی خود باید بتواند به هر دو هدف یادشده دست یابد. در این درس، محتوا و روش باید به گونه ای طراحی شود که از یک سو به نیازهای فطری دانش آموزان در زمینه ی شناخت محیط پاسخ گوید، به آنان در ... ادامه مطلب »