خانه » بایگانی برچسب : سلاح شیمیایی

بایگانی برچسب : سلاح شیمیایی

فصل۱:سلاح شیمیایی و پیامد های آن

فصل۱:سلاح شیمیایی و پیامد های آن

سلاح شیمیایی و پیامد های آن     تعریف سلاح شیمیایی:   آن دسته از مواد و یا ترکیبات شیمیایی را که در صورت انتشار مناسب و تأثیر شیمیایی منجر به مرگ، آسیب و ناتوانی در انسان و حیوان و یا از بین رفتن گیاه می شوند، عوامل شیمیایی می نامند. وسایل کاربرد این مواد را در عملیات جنگی، جنگ ... ادامه مطلب »