خانه » بایگانی برچسب : ساخت واندوگراف

بایگانی برچسب : ساخت واندوگراف

ساخت واندوگراف

ساخت واندوگراف

کاربرد و موارد مصرف بوراکس برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید. ساخت واندوگراف این دستگاه “مولد واندوگراف” نام دارد. موزه های علمی و مراکز تحقیقاتی مدل های بزرگ تری از آن را دارند که می توانند چند صدهزار ولت برق تولید نمایند. دستگاه ما خیلی ضعیف است، با این وجود می تواند جرقه هایی به طول ١سانتیمتر (بین انگشت و ... ادامه مطلب »