خانه » بایگانی برچسب : اسلایم (برگه 3)

بایگانی برچسب : اسلایم

ساخت بسته انفجاری با سرکه و جوش شیرین(ساده)

ساخت بسته انفجاری با سرکه و جوش شیرین(ساده)

  اربرد و موارد مصرف بوراکس برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید. ادامه مطلب »

ازمایش کوه اتشفشان

ازمایش کوه اتشفشان

  اربرد و موارد مصرف بوراکس برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید. ادامه مطلب »

با آب آتیش روشن کنید

با آب آتیش روشن کنید

  اربرد و موارد مصرف بوراکس برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید. ادامه مطلب »

طریقه ساخت تخم مرغ تاشو

طریقه ساخت تخم مرغ تاشو

ادامه مطلب »

ایجاد رنگ های زیبا در شیر

ایجاد رنگ های زیبا در شیر

ادامه مطلب »

آزمایش الکترولیز آب

آزمایش الکترولیز آب

ادامه مطلب »

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

ادامه مطلب »

رسانا یا نارسانا بودن نمک

رسانا یا نارسانا بودن نمک

ادامه مطلب »

انیمیشن تعاملی( فشار مایعات)

انیمیشن تعاملی( فشار مایعات)

کاربرد و موارد مصرف بوراکس برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید.   ادامه مطلب »

اهداف های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی

اهداف های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی

کاربرد و موارد مصرف بوراکس برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید. درس علوم تجربی که یکی از درس های اصلی دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی است، به نوبه ی خود باید بتواند به هر دو هدف یادشده دست یابد. در این درس، محتوا و روش باید به گونه ای طراحی شود که از یک سو به نیازهای ... ادامه مطلب »