خانه » دست ورزی » ساخت ژنراتور دستی
ساخت ژنراتور دستی
ژنراتور دستی

ساخت ژنراتور دستی

ژنراتورها و موتورهای الکتریکی گروه از وسایل استفاده شده جهت تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی یا برعکس . توسط وسایل الکترومغناطیس هستند . یک ماشینی که انرژی الکتریکی به مکانیکی تبدیل می کند موتورنام دارد.و ماشینی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند ژنراتور یا آلترناتور یامتناوب کننده یا دینام نامیده میشود.

 

 

 

 

درباره‌ admin555

تصویر پروفایل از  admin555

جوابی بنویسید