خانه » نجوم » شهاب سنگ
شهاب سنگ

شهاب سنگ

یا شهابسنگها حامل حیات اند؟

زمانی این نظریه رواج داشت که شهابسنگها حامل تخمهای زنده اند و بنابراین به انتشار زندگی در نقاط مختلف جهان کمک می کنند امروز دیگر کارشناسان این نظریه را قبول ندارند. با این حال بعضی دانشمندان برآنند که شهابسنگها ممکن است دارای نشانه غیر زنده ای از موجود های زنده ای باشند که زمانی در نقاط دور دست آن سوی زمین، زندگی می کرده اند.

 

 

شهابسنگ

شهابواره هایی که روی زمین فرود می آیند، شهابسنگ نامیده می شوند. حدود ۳۰۰/۳ شهابسنگ سالانه روی زمین فرود می آیند که اکثرشان بیش از یک کیلوگرم وزن دارند. بیشتر شهابسنگها به اقیانوس می افتند، اما هر سال حدود ۶ شهابسنگ بعد از این که محل سقوطشان مشاهده شد از روی زمین جمع آوری می شوند. بعضی هایشان هم به طور تصادفی پیدا می شوند. سه نوع عمده شهابسنگها عبارتند از سنگی (که عمدتا از سنگ تشکیل شده است). فلزی(عمدتا از فلز تشکیل شده). و سنگی فلزی (که از سنگ و آهن تشکیل شده است).

آیا شهابسنگها حامل حیات اند؟

زمانی این نظریه رواج داشت که شهابسنگها حامل تخمهای زنده اند و بنابراین به انتشار زندگی در نقاط مختلف جهان کمک می کنند امروز دیگر کارشناسان این نظریه را قبول ندارند. با این حال بعضی دانشمندان برآنند که شهابسنگها ممکن است دارای نشانه غیر زنده ای از موجود های زنده ای باشند که زمانی در نقاط دور دست آن سوی زمین، زندگی می کرده اند.

در شهابسنگها ترکیبهای آلی با کربن دار اغلب به صورت مختلطهای بسیار سازمان یافته ای که به یاخته ها شباهت دارند، پیدا شده است هر چند بعضی دانشمندان معتقدند که این دلیل محکمی مبنی بر وجود حیات دیگری در جهان است، اما این مختلطها را می توان به وسیله فرضیه های دیگری نیز تبیین کرد. این مختلطها ممکن است در طی مدتی طولانی در فضا، که معلوم شده است عناصر ترکیب دهنده ای چون کربن، هیدروژن، ازت و اکسیژن را دارا بوده است تشکیل شده باشد. ممکن است ارگانیسمهای زمینی آنها را آلوده کرده باشند. ممکن است این آلوده کننده ها (مختلطهای یاخته گونه) ضمن عبور شهابسنگ از جو ما و یا قرار گرفتن شهابسنگ در زمین وارد آن شده باشند.

گودالهای شهابسنگی

زمین در زمان حیاتش توسط شهابسنگهای بی شماری بمباران شده است. تناوب بمبارانها حدود ۵/۳ میلیارد سال پیش به اوج خود رسید و گودالهایی در زمین بوجود آورد که اکنون در اثر فرسایش از بین رفته اند.
گودالهایی که بعدها تشکیل شده اند، باقی مانده و بیش از ۱۵۰ گودال تا کنون شناسایی شده اند. تعدادی از این گودالها، صدها میلیون سال پیش و تعدادی دیگر در قرن بیستم تشکیل شده اند.

اگر جرم یک شهاب سنگ کمتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم باشد، قبل از اینکه شهابسنگ به فاصله ۲۰ کیلومتری سطح زمین برسد، سرعت ورود آن به جو زمین توسط مقاومت جو بسیار کاهش می یابد و بعد از این کاهش، شهابسنگ وارد میدان جاذبه می شود.
وقتی که نیروی جاذبه زمین با نیروی مقاومت جو در مقابل شهابسنگ برابر باشد، افزایش سرعت شهابسنگ متوقف می شود. این سرعت معروف به سرعت پایانی در حدود ۱/۰ کیلومتر (۰۶/۰ مایل) در ثانیه بدست می آید.

شهابسنگهای عظیم الجثه

اگر جرم اولیه شهابسنگ از ۹۸۵ تن تجاوز کند، جو زمین توان کند کردن حرکت آن را نداشته، و شهابسنگ روی زمین سقوط کرده و نتایج مخربی به بار می آورد. خوشبختانه چنین حوادثی بسیار کم اتفاق می افتند، اما گودال های متعددی که روی زمین بطور پراکنده وجود دارند محل سقوط آنها را نشان می دهند.
بزرگترین شهابسنگی که تاکنون یافت شده، شهابسنگ هوبا نام داشته و حدود ۵۹ تن وزن دارد. این شهابسنگ اکنون در محل سقوط خود در نامیبیا در جنوب غربی آفریقا قرار دارد.

سن شهابسنگها

در تعیین سن شهابسنگهای مختلف روشهایی نظیر روشهای محاسبه سن سنگهای زمینی منتخب به کار برده اند. بعضی نتیجه ها نشان می دهند چه مدتی از انجماد شهاب سنگها گذشته و در موارد دیگر سن استنتاجی سن نور گیری است:

یعنی طول مدتی که نمونه های آزمایشی در معرض تشعشع کیهانی قرار داشته اند تعیین می شود سن بعضی از شهابسنگها کم تر از ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ سال گزارش شده است سن بعضی دیگر ممکن است سر به میلیاردها سال بزند. بر طبق یک برآورد، شهابسنگ مونت ایلیف افریقای جنوبی ، تقریباً ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سال بیشتر از زمین یا خورشید عمر دارد.

 ستارگان دنباله دار

ستاره دنباله دار یک جسم سماوی کوچک یخی است که در مداری به دور خورشید می گردد و از یک هسته ( جامد ، یخی ،‌گاز و غبار ) و هاله گازی ( بخار آب ، دی اکسیدکربن و دیگر گازها ) و یک دنباله طویل ( متشکل از غبار و گازهای یونیزه )‌تشکیل شده است . وقتی که ستاره دنباله دار به خورشید نزدیک می شود . دنباله آن تغییر می کند ، دنباله آن به دلیل باد خورشیدی دورتر از خورشید قرار می گیرد . طول دنباله می تواند تا ۲۵۰ میلیون کیلومتر بر سد و بیشتر از آنچه است که ما می توانیم ببینیم ، ستاره دنباله دار در مدارهای شدیداً مختلف المرکز خود فقط وقتی که نزدیک خورشید است قابل مشاهده است

قسمت های یک دنباله دار

هسته : هسته یک مرکز منجمد است که سر دنباله دار است . و از یخ ،‌گاز و غبار تشکیل شده است هسته بیشترین مقدار جرم توده را دارد اما بسیار کوچک است ( عرض آن حدود یک تا ده کیلومتر یا بیشتر است ) .

هاله : هاله یک توده کروی از گاز است که هسته دنباله دار را احاطه می کند و حدود یک میلیون کیلومتر است و از بخار آب ،‌گاز دی اکسیدکربن ، آمونیاک ، غبار و گازهای طبیعی دیگر که از هسته جامد متصاعد شده هاله و هسته سر یک دنباله دار را تشکیل می دهند .

دنباله یونی : دنباله انباشته ای از گازها ( یونی ) همیشه دورتر از خورشید قرار می گیرد . زیرا بادهای خورشیدی ( طوفانهای یونی با سرعت زیاد از خورشید منشأ می گیرند ) آنها را به عقب می رانند ( گاهی آن را دنباله پلاسمایی نیز می نامند ) . وقتی که دنباله دار به خورشید نزدیک می شود دنباله یونی پشت سر دنباله دار قرار می گیرد وقتی دنباله دار از خورشید دور می شود ،  دنباله ممکن است به طور بیش از ۱۰۰ میلیون کیلومتر برسد .

دنباله غباری : دنباله غباری یک دنباله وسیع و طویل است که از ذرات غبار میکروسکوپی که توسط فوتون های خورشیدی بافر شده ، تشکیل شده است . این دنباله منحنی به آرامی از حرکت دنباله دار ایجاد می شوند و وقتی که دنباله دار از خورشید دور شود . محو می شود .

پوشش هیدروژنی : گاز هیدروژن سرو دنباله دنباله دار را به طول میلیونها مایل ( معمولاً در فاصله بین دنباله یونی و دنباله غباری احاطه کرده . پوشش هیدروژنی به عرض ده میلیون کیلومتر و طول ۱۰۰ میلیون کیلومتر هسته را احاطه کرده است .

و دقتی که دنباله دار به خورشید نزدیک می شود اندازه آن بزرگتر می شود .

مدار دنباله دار

دنباله دار در مدارهای شدیداً بیضوی به دور خورشید گردش می کند . سرعت آن در هنگام نزدیک شدن به خورشید بیشتر و وقتی که به دورترین نقطه در مدار برسد کاهش می یابد .

دنباله دار فقط وقتی که به خورشید نزدیک است روشن می شود ( به حالت بخار در می آید ) و در دورترین نقطه مدار تاریک است ( کاملاً غیر قابل رؤیت ) بادهای خورشیدی دنباله را به سمت دورتر از خورشید می رانند .

بعضی دنباله دارها یا به خورشید برخورد می کنند و یا چنان نزدیک می شوند که منفجر می شوند این دنباله دارها Sungrazers نامیده می شوند .

کشف دنباله دار

گروه اعزامی غبارهای ستاره ای ناسا دنباله دار wild 2 را در ۲۰۰۴ ملاقات نموده و نمونه ای از ذرات دنباله دار را گرفته و به زمین باز خواهد گشت . فضاپیمای کوچک ( حدود ۷۷۰ پوند ،‌۳۵۰ کیلوگرم ) در هفتم فوریه ۱۹۹۹ به فضا پرتاب شد و دنباله دار wild 2 را در دوم ژانویه ۲۰۰۴ ملاقات نموده و در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۶ و در غرب بوتا در ایالات متحده به زمین باز خواهد گشت . دنباله دار wild2 یک دنباله دار با دوره کوتاه است که توسط ستاره شناس سوئیسی پل ویلد ( paul wild ) در ۶ ژانویه ۱۹۷۸ کشف شد . هسته دنباله دار  حدود ۳ مایل (۵ کیلومتر) است . مدار  wild2 به دور خورشید ۳۹/۶ سال است و مدار بیضوی آن از حدود مدار مریخ تا مدار مشتری است .

گلوله های برفی جهان

یک تئوری بسیار جنجال برانگیز و جدید است که براساس آن دنباله دارها‌ ( متشکل از آب منجمد ) به طور مداوم زمین را بمباران می کنند . این گلوله برفها ( شاید ) با سیستم فرضی ماهواره قطبی مشاهده شوند .در این تئوری دنباله دارهای منجمد در اتمسفر بخار می شوند و بخار آب را به محیط اضافه میکنند .

سیارک ها

سیارک‌ها (Asteroids ، minor planets) سیارات بسیار کوچکی هستند که از صخره و فلز ساخته شده‌اند. سیارک‌ها معمولاً اجسام نامنتظمی هستند و بر گرد خورشید حرکت می‌کنند. هزاران سیارک در منظومه خورشیدی ما وجود دارند. بسیاری از آنها میان مدار بهرام (مریخ) و مدار هرمز (مشتری) قرار گرفته‌اند و گرد خورشید می‌گردند. دسته‌ای دیگر از آنها در مکان‌های دیگر منظومه خورشیدی یافت می‌شوند.به نظر می رسد علت اینکه اغلب آن‌ها در فاصلهٔ مریخ و مشتری دیده می شوند این است که احتمالاً در مدار بین این دو سیاره، سیارهٔ دیگری نیز وجود داشته است که به علت جاذبهٔ شدید مشتری متلاشی شده است و سیارک‌ها پدید آمده باشند.

به سیارک‌هایی که بر اثر نیروی گرانش سیاره‌ها در مداری گیر افتاده باشند «سیارک اسیر» می‌گویند. در این صورت سیاره مزبور به گرد سیاره بزرگ‌تر می‌گردد.

کمربند سیارکها

 

درباره‌ admin555

تصویر پروفایل از  admin555

جوابی بنویسید