خانه » زمین شناسی » وگنر و سرگذشت زمین
وگنر و سرگذشت زمین
وگنر و سرگذشت زمین

وگنر و سرگذشت زمین

وگنر و سرگذشت زمین

فرانسیس بیکن،فیلسوف انگلیسی (۱۶۲۵-۱۵۶۱)متوجه شد که قسمت غربی قاره آفریقا با قسمت شرقی آمریکای جنوبی در اقیانوس اطلس شباهتهای پیوستگی زیادی دارند.اوبیان نمود که این دو قاره به هم پیوسته بده و به دلایلی از هم جدا شده اند.

 

 

 

 

 

کاربرد و موارد مصرف بوراکس

برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید.

فروش بوراکس

آلفرد واگنر،دانشمند آلمانی (۱۹۳۰-۱۸۸۰) در سال ۱۹۱۲ میلادی ،پس از مطالعات فراوان موضوع اشتقاق قاره ها را بیان کرد.واگنر بیش از همه به شباهت کناره قاره ها در برخی از نقاط جهان،شباهت نوع جانداران ساکن قاره های مختلف در گذشته و شباهت آب و هوایی  دیرین آنها توجه داشته است.و به عبارتی علاوه بر منطبق بودن حاشیه قاره ها ، ا زسایر شیوه های چینه ای هم کمک گرفت. به خصوص دو شیوه اصلی چینه شناختی ، پراکندگی سنگواره ها وتشابه سنگ شناختی ، شواهد مهم او بودند.

طبق نظرات واگنر  بر سطح زمین در گذشته  قاره ای بزرگ به نام پانگه آ(Pangaea)و اقیانوس بسیار بزرگ به نام پانتالاسا (Panthalassa)وجود داشته است .در چند صد میلیون سال قبل پانگه آبه تدریج تجزیه شد و قاره های کنونی از یکدیگر جدا شدند و در موقعیت های امروزی قرار گرفتند.

یافته ها ثابت کرده اندکه پانگه آ در حدود ۲۷۰ میلیون سال پیش وجود داشته است.حدود ۲۰۰ میلیون سال قبل پانگه آ به دو قاره لوراسیا (Laurasia)و گوندوانا (Gondwana)تقسیم شده است.

حدود ۱۱۵ میلیون سال قبل،فرآیند تفکیک قاره ها آغاز گردید.ابتدا ،آفریقا و هندوستان جدا شدند.در حدود ۶۵ میلیون سال قبل ،آفریقا از هندوستان و ماداگاسکار از آفریقا جدا گردیدند،در حالی که آمریکای جنوبی و استرالیا به هم متصل بودند و بالاخره حدود ۴۰ میلیون سال قبل استرالیا جدا شد.بنابراین لوراسیا به قاره آسیا ،اروپا و آمریکای شمالی تقسیم شده است و گندوانا به استرالیا ،آفریقا،منطقه عربی ،هندوستان ،آمریکای جنوبی و قطب جنوب تقسیم گردید.

مطالعه توزیع گیاهان و جانوران به وگنر کمک کرد تا بتواند تفسیرهایش را مستند سازد. او به خصوص ، پراکنش گیاه گلوسوپتریس را که بقایای برگ هایش درقاره های نیمکره جنوبی فراوانند را مورد بررسی قرار داد. او وجود برگ های گلوسوپتریس در پیشینه سنگواره ای قاره های دور از هم را دلیلی بر این دانست که آنها زمانی به هم پیوسته بوده اند و به کمک این شاهد، همه قاره های جنوبی را همراه با هندوستان دریک ابر قاره به نام گندوانا ، قرارداد. وی هم چنین با مطالعه پراکندگی توده های اصلی زمین شناختی دردوسوی اطلس درامتداد یکدیگر وجود شدن قاره ها را تایید می کنند.(البته امروزه با مطالعه بر روی کیسه داران ،مشاهده گردید که این پستانداران تنها در استرالیا ،گینه ی نو و آمریکا یافت می شوند.)


پس از مرگ وگنر، در سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۸ تعدادی از زمین شناسان ،با توجه به پیشرفت تکنولوژی موفق به مطالعه زمین شناسان را بر روی قسمت های ناشناخته ی زمین، خصوصاً کف اقیانوسها شدند. تایید صحت فرضیه واگنر درانتظار کشف دیرینه مغناطیس وابداع اقیانوس نگاری بود از آنجایی که درسنگ های آذرین مذاب در حال انجماد ورسوبات سخت نشده ، هر ذره مغناطیسی در جهت میدان مغناطیسی زمین مغناطیده می شود، این پیشینه مغناطیسی با انجماد گدازه ها و سنگ شدن رسوبات، درآنها ثبت می شود. متفاوت بودن جهت یافتگی مغناطیسی این سنگ ها با میدان امروزی مغناطیسی زمین ، نشان می دهد که قاره ها جابه جا شده اند، دردهه ۱۹۶۰ ، دو دانشمند از کمبریج به نام های واین و ماتیوز ، دردو سوی پشته اقیانوس اطلس ، مجموعه ای از ناهنجاری های خطی مغناطیسی کشف کردند. نوارهایی از پوسته اقیانوسی با جهت یافتگی متفاوت مغناطیسی دردوسوی پشته کشیده شده اند. هری هس تشکیل این نوارها را با مدل گسترش بسته اقیانوس توضیح داد. براساس این مدل ، هنگامی که دو نیمه پوست اقیانوسی در محل پشته از هم دور می شوند، پوسته جدید اقیانوسی تولید می شود، نظریه زمین ساخت ورقه ای که به عقیده بسیاری از دانشمندان کنترل کننده اصلی پیشینه چینه ای است ، از همین مشاهدات ساده به وجود آمد.

در سال ۱۹۶۸ نظریه وگنر مبدل به یک نظریه ی جامعتری با عنوان زمین ساخت ورقه ای شد. بر اساس این نظریه ی جامع ، لیتوسفر یا سنگ کره ی زمین یک تکه نیست. بلکه از تعدادی ورقه های کوچک و بزرگ تشکیل شده است. برخی از این ورقه ها در زیر اقیانوس ها واقعند. برخی در زیر قاره ها و قطعاتی هم ، قسمت هایی از هر دو را در بر می گیرند. همه ی ورقه ها که تا عمق حدود ۲۰ تا ۱۵۰ کیلومتری ادامه دارند، می توانندآزادانه و مستقل از هم حرکت کنند.
در فاصله ۷۵ تا ۲۵۰ کیلومتری آن منطقه ای به نام استنوسفر قرار گرفته است.مواد تشکیل دهنده این منطقه نیم گداخته و حالت خمیری است .دانشمندان عقیده دارند که دما و فشار در زیر سنگ کره به اندازه ای است که سنگ ها حالتی شکل پذیرو خمیر مانند دارند. دما در همه ی قسمتهای این بخش خمیری یکسان نیست. قسمت های زیرین دمای بیشتر و قسمت هایی رویی دمای کمتری دارد. این اختلاف دما سبب می شود که قسمت های زیرین چگالی کمتری نسبت به قسمتهای رویی داشته باشد. اختلاف چگالی در قسمت های خمیری گوشته سبب برقراری جریان جابه جایی (همرفتی) بسیار کندی می شود( حدود چند سانتی متر در سال) یعنی مواد سازنده استنوسفر یا نرم کره به آرامی بالا می آیند، سپس به طرفین و دوبار به سمت پایین کشیده می شوند. وقتی در نرم کره چنین جریانی بوجود می آید. ورقه های سنگ کره بر روی آن می خزند و همراه آن جابه جا می شوند.
نظریه زمین ساخت ورقه ای:
بر اساس این نظریه سنگ کره زمین یک تکه نیست بلکه از تعدادی ورقه های بزرگ و کوچک تشکیل شده است.

نکته: بعضی از ورقه ها در زیر قاره ها و بعضی دیگر در زیر اقیانوس ها و برخی هر دو را در بر می گیرد.
نکته: به هر یک از ورقه های سنگ کره یک پلیت می گویند نمونه ای از حرکت پلیت ها در سطح زمین.
بر اثر حرکت پلیت ها در حاضیه ورقه ها زلزله ایجاد می شود.

علم یک فرایند جمعی است و ممکن است در یک زمان طولانی تر از عمر انسان اتفاق بیافتد. اگر من بمیرم، یکی جای من را خواهد گرفت و اگر تو بمیری یکی جای تو را. چیزی که مهم است به نتیجه رسیدن علم است.”به یاد این دانشمند بزرگ موسسه ای برای مطالعات قطبی و دریایی در سال ۱۹۸۰ در آلمان به نام وی ایجاد شد. دره های برخوردی شهاب سنگ هایی در ماه و مریخ به نام وگنر ثبت شدند.

کاربرد و موارد مصرف بوراکس

برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید.

فروش بوراکس

واگنر قاره ها پانتالاسا پانگه آ زمین ساخت ورقه ای

درباره‌ admin555

تصویر پروفایل از  admin555

جوابی بنویسید