خانه » آزمایشگاه (برگه 72)

آزمایشگاه

کشف سیارک غنی از کربن در کمربند کویپر

ادامه مطلب »

دندان‌های باستانی، شرایط تکامل انسان را فاش کرد!

ادامه مطلب »

یادگیری ماشین می‌تواند افت فشارخون درحین جراحی را پیش‌بینی کند.

ادامه مطلب »

اخترشناسان، باقیمانده‌ی ماده‌ی گمشده در جهان را یافتند!

ادامه مطلب »

ظروف پخت غذای مربوط به قوم بنی‌اسرائیل کشف شد!

ادامه مطلب »

شبکه‌هایی از پروتئین بر پیری تاثیر می‌گذارند.

ادامه مطلب »

مقررات محیط زیستی تا چه اندازه در تغییرات آب و هوایی مواثر است؟

ادامه مطلب »

می‌توان گفت: «این ربات زنده است»

ادامه مطلب »

استفاده‌ی فیزیکدانان از پادماده در یکی از معروفترین آزمایشات جهان

ادامه مطلب »

آیا چیزی به‌نام اراده‌ی آزاد در ما وجود دارد؟

ادامه مطلب »