خانه » الکترونیک

الکترونیک

خازن های الکتریکی

خازن های الکتریکی

در یک تعریف عام خازن از دو الکترود یا صفحه رسا نا که بوسیله یک عایق از هم جدا شده اند تشکیل می دهد خازن می تواند مقداری انرژی را برای مدت محدود در خود ذخیره کند .       خازن Capacitor   خازن یا  Capacitorساخته شده از دو صفحه فلزی که مابین این دو صفحه ازاجسام عایق استفاده ... ادامه مطلب »